CF POLOS K1 HI PRINT

Home » CF POLOS K1 HI PRINT
Ukuran 9.5 x 11 INCH
ISI 2000 sheet
Bahan HVS60gr